Vi fremmer samarbeid mellom annonsører, medier og mediebyråer. 

En rekke av de mest fremoverlente annonsørene, mediene og byråene i Norge er en del av vårt nettverk. Felles for alle våre partnere er at de er villige til å dele og lære av hverandre. 

Prosjekter

Gullspiren 2023

Veldig mye av det som bedrifter over hele landet gjør innenfor bærekraft er veldig bra. Men dessverre, så er det vi gjør i dag fortsatt ikke godt nok. Vi har dårlig tid, og for å klare kampen mot klokka må vi inspirere og hjelpe hverandre, og jobbe sammen.

For saken er at ingen av oss klarer å løse bærekraft alene - dette er en laginnsats. Så hvem tar neste etappe? Det er dette TV 2 sammen med en rekke partnere, ønsker å gi oppmerksomhet.

Gullspiren skal være et bidrag til neste generasjon av bærekraft, og skal inspirere til mer handlekraft. Gullspiren deles ut under Gullfisken i Februar 2023.

MadeIn

MediaHub heier på norske medier og norske merkevarer. Vi ønsker å bevise ROI og andre ulike effekter for norske merkevarer ved bruk av redaktørstyrte media over tid.

Dette prosjektet er unikt i norsk sammenheng da det hittil ikke er gjort en like bred studie før. 

CRM matching

Et prosjekt etablert for å dele kunnskap om effekt og etablere felles metode for effektmåling. Sammen med en rekke av våre partnere skal vi teste ulike caser.

Som et resultat av prosjektet vil MediaHub utarbeide retningslinjer/guidelines og sjekklister for effektmåling med CRM for både annonsører og medier.

Om MediaHub

MediaHub handler om synergier i det norske mediemarkedet og å bygge tillit og partnerskap på tvers av medier, annonsører og byråer.

Våre partnere

En rekke av de mest fremoverlente annonsørene, mediene og byråene i Norge er en del av vårt nettverk. Felles for alle våre partnere er at de er villige til å dele og lære av hverandre. 

2023 © MediaHub