Annonsører, medier og byråer går sammen om å skape merverdi for alle parter.

Mange av de mest fremoverlente norske annonsørene, mediene og byråene er en del av MediaHub. Felles for alle partnere er at de er villige til å dele og lære av hverandre. 

Utvalgte prosjekter

MediaHub har tatt på seg oppdraget med å løse en av bransjens største utfordringer, nemlig å måle dekning og frekvens på tvers av kanaler og forstå hvilken oppmerksomhet de ulike kanalene gir.

Fokuset for prosjektet er på mediekjøp og leveranse, det vil si; (1) hva er valutaen vi kjøper på for hvert enkelt medie, og (2) hva har mediene levert i hver enkelt kampanje.

Ingen av oss klarer å løse bærekraft alene - dette er en laginnsats.
Så hvem tar neste etappe? Det er dette TV 2 sammen med en rekke partnere, ønsker å gi oppmerksomhet.

Gullspiren skal være et bidrag til neste generasjon av bærekraft, og skal inspirere til mer handlekraft. Gullspiren deles ut under Gullfisken hvert år.

Om MediaHub

MediaHub handler om synergier i det norske mediemarkedet og å bygge tillit og partnerskap på tvers av medier, annonsører og byråer.

Våre partnere

En rekke av de mest fremoverlente annonsørene, mediene og byråene i Norge er en del av vårt nettverk. Felles for alle våre partnere er at de er villige til å dele og lære av hverandre. 

2023 © MediaHub