Fordi vi i vår hub skal skape merverdi for aktører i det norske mediemarkedet, har vi og våre partnere initiert en rekke prosjekter som skal sikre nettopp dette. Nye prosjekter vil bli løpende vurdert etter innspill fra MediaHub-nettverket. 

Prosjekter

Gullspiren 2023

Veldig mye av det som bedrifter over hele landet gjør innenfor bærekraft er veldig bra. Men dessverre, så er det vi gjør i dag fortsatt ikke godt nok. Vi har dårlig tid, og for å klare kampen mot klokka må vi inspirere og hjelpe hverandre, og jobbe sammen.

For saken er at ingen av oss klarer å løse bærekraft alene - dette er en laginnsats. Så hvem tar neste etappe? Det er dette TV 2 sammen med en rekke partnere, ønsker å gi oppmerksomhet.

Gullspiren skal være et bidrag til neste generasjon av bærekraft, og skal inspirere til mer handlekraft. Gullspiren deles ut under Gullfisken i Februar 2023.

MadeIn

MediaHub heier på norske medier og norske merkevarer. Vi ønsker å bevise ROI og andre ulike effekter for norske merkevarer ved bruk av redaktørstyrte media over tid.

Dette prosjektet er unikt i norsk sammenheng da det hittil ikke er gjort en like bred studie før. 

CRM matching

Et prosjekt etablert for å dele kunnskap om effekt og etablere felles metode for effektmåling. Sammen med en rekke av våre partnere skal vi teste ulike caser.

Som et resultat av prosjektet vil MediaHub utarbeide retningslinjer/guidelines og sjekklister for effektmåling med CRM for både annonsører og medier.

2023 © MediaHub